Home Biography Inteview Gallery About this Site

 

 

Životopis

Akademický maliar Viktor Bilčík
Narodil sa 16. augusta 1938 v Novom Meste nad Váhom. Otec Jozef Bilčík bol vyučený strojný zámočník, automechanik a matka Anna Bilčíková, rodená Adamková pracovala ako predavačka a neskôr ako žena v domácnosti. Okrem syna Viktora mali ešte mladšiu dcéru Annu. Otec Jozef napriek svojmu povolaniu mal vyvinutý prirodzený cit pre umenie, kreslil, maľoval a hral na violu v Považskom symfonickom orchestri v Novom Meste nad Váhom. Matka Anna zasa mala vrodený cit pre dramatické umenie a bola dlhé roky členkou amatérskeho divadelného súboru v Novom Meste nad Váhom.


Viktor Bilčík absolvoval základné školské vzdelanie v Novom Meste nad Váhom. Štúdium ukončil maturitou v roku 1956. Nasledovalo štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesorov Petra Matejku, Desidera Millyho a Karla Veselého, ukončené absolutóriom a promovaním na akademického maliara v roku 1963. V tom istom roku sa aj oženil s Alžbetou, rodenou Repovou, majú dve deti, syna Borisa a dcéru Barboru.
Od abolutória na Vysokej škole výtvarných umení pracoval ako odborný reštaurátor v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, neskôr ako samostatný odborný reštaurátor na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a v Štátnych reštaurátorských atelieroch, taktiež v Bratislave odkiaľ odišiel do dôchodku. Ako reštaurátor pracoval na záchrane mnohých kultúrnych pamiatok na celom území Slovenska, napr. reštauroval gorický oltár Panny Márie v Pukanci, mortária a epitafy v Trnave, Spišskej Kapitule, záchrane výtvarných pamiatok zo zátopovej oblasti Liptovská Mara a množstvo ďaľších obrazov a plastík. Vytvoril tiež kópiu „Poslednej večere“ od Majstra Pavla z Levoče pre Svetovú výstavu v Montreale.


V komornej tvorbe sa zaoberá predovšetkým zobrazovaniu krajiny s dôrazom na animalistický obsah. Medzi najznámejšie obrazy patria „Devana“ a „Poľovnícke pastorále“, ktoré sú majetkom Múzea vo Sv. Antone a súbor obrazov zo strarého Nového mesta nad Váhom, ktoré sú majetkom Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom. Okrem nich vytvoril množstvo obrazov s krajinkárskou tématikou a obrazov s motívom najmä poľovnej zveri. Bol členom Zväzu slovenských výtvarních umelcov, v súčastnosti je členom Umeleckej besedy slovenskej a výtvarného zoskupenia Návraty. Mal viacero samostatných výstav a každoročne sa zúčastňuje kolektívnych výstav v rámci Slovenska i zahraničia.


Za celoživotnú tvorbu mu bol udelený titul „Významná osobnosť Podjavoriny“, udelené „Čestné občianstvo“ obce Pukanec a v roku 2009 aj titul „Osobnosť mesta“ v rodnom Novom Meste nad Váhom. Jeho najvačšie hobby od mladosti je poľovníctvo. Na jeho propagáciu  vytvoril množstvo diplomov, ilustrácii, plagátov a kalendárov a v roku 1999 vydal aj autobiografickú knižku „Spomienky“. Za celoživotnú činnosť v oblasti propagovania poľovníctva bol dvakrát ocenený medailou Sv.Huberta a najvyššími oceneniami Za zásluhy a Zlatý kamzík. V roku 2006 bol ocenený aj bronzovou medailou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

 
©Ondrej Bilčík 2009